புதுப்பேட்டை: ஒரு நாளில் வாழ்க்கை

ஒரு நாளில் வாழ்க்கை இங்கே எங்கும் ஓடி போகாது
மறு நாளும் வந்து விட்டால் துன்பம் தேயும் தொடராது
எத்த்னை கோடி கண்ணீர் மண் மீது விழுந்திருக்கும்
அத்தனை கண்ட பின்னும் பூமி இங்கு பூ பூக்கும்
ஓஓஓஓஓஓ, கரு வாசல் தொட்டு வந்த நாள் தொட்டு
ஓஓஓஓஓஓ, ஒரு வாசல் தேடியே விளையாட்டு
ஓஓஓஓஓஓ, கண் திறந்து பார்த்தால் பல கூத்து
ஓஓஓஓஓஓ, கண் மூடிக்கொண்டால்
ஓஓஓஓஓஓ ...

போர்களத்தில் பிறந்துவிட்டோம், வந்தவை போனவை வருத்தமில்லை
காட்டினிலே வாழ்கின்றோம், முட்களின் வலி ஒன்றும் மரணமில்லை
இருட்டினிலே நீ நடக்கயிலே உன் நிழலும் உன்னை விட்டு விலகிவிடும்
நீ மட்டும் தான் இந்த உலகத்திலே உனக்கு துணை என்று விளங்கிவிடும்
தீயோடு போகும் வரையில், தீராது இந்த தனிமை
கரை வரும் நேரம் பார்த்து,கப்பலில் காத்திருப்போம்
எரிமலை வந்தால் கூட ஏறி நின்று போர் தொடுப்போம்
ஓஓஓஓஓஓ, அந்த தெய்வ ரகசியம் புரிகிறதே
ஓஓஓஓஓஓ, இங்கு எதுவும் நிலையில்லை கரைகிறதே
ஓஓஓஓஓஓ, மனம் வெட்ட வெளியிலே அலைகிறதே
ஓஓஓஓஓஓ, அந்த கடவுளை கண்டால்
ஓஓஓஓஓஓ ...

அது எனக்கு இது உனக்கு இதயங்கள் போடும் தனிக்கணக்கு
அவள் எனக்கு இவள் உனக்கு உடல்களும் போடும் புதிர்க்கணக்கு
உனக்குமில்லை இது எனக்குமில்லை, படைத்தவனே இங்கு எடுத்துக்கொள்வான்
நல்லவன் யார், அட கெட்டவன் யார், கடைசியில் அவனே முடிவு செய்வான்
பழி போடும் உலகம் இங்கே,பலியான உயிர்கள் எங்கே
உலகத்தின் ஓரம் நின்று அத்தனையும் பார்த்திருப்போம்
நடப்பவை
நாடகம் என்று நாமும் சேர்ந்து நடித்திருப்போம்
ஓஓஓஓஓஓ, பல முகங்கள் வேண்டும் சரி மாட்டிக்கொள்வோம்,
ஓஓஓஓஓஓ, பல திருப்பம் தெரியும் அதில் திரும்பிக்கொள்வோம்,
ஓஓஓஓஓஓ, கதை முடியும் போக்கில் அதை முடித்துக்கொள்வோம்,
ஓஓஓஓஓஓ, மறு பிறவி வேண்டுமா
ஓஓஓஓஓஓ ...

INSAT 4C launch unsuccessful :-(

Who will get affected by this? In my opinion:

(*) People invested in DTH. This Insat was supposed to boost the transmission of DTH. Now we have to depend on your local cable operators/SCV/Hathway
(*) People who bought trasnponders. They have to switch to Plan B
(*) ISRO. Their plans to commercialize the satellite launching will get affected by this
(*) Met dept. Insat was also meant for meterological imaging.

Good thing that GSLV is not the carrying vehicle for India's mission to the moon:Chandrayan. PSLVs will be used.

Posted in | 0 comments

More blogs

People are different and so are their taste. Some say that the photos I post here are good, while the others say create a photo blog so we are saved. Same for the Tamil movie song lyrics and other tamil posts. So I've decided not to post photos or movie lyrics. For the ones who like my photos, here is a webalbum for and for the ones interested in Tamil movie lyrics, here is a blog. Soon you can expect a separate blog in Tamil. Will see :-)

Posted in | 0 comments

All about Ads

Gone are the days of 'Washing powder Nirma, washing powder Nirma' kind of ads. Present day ads are of high quality. Many-a-times the TV ads during breaks are much better than the programs. Here is my thoughts on these ads.

Ads are usually targetted towards a subset of people. The subset is defined by te product and its features. Some ads are targetted towads a particular gender (gillette/whisper); some are targetted for a particular age group(complan/pension schemes); some ads are targetted for a particular income groups(Hyndai Sonata/SOTC International Travels); some ads are very generic & targets a wide range of people(Colgate/Britannia 50-50)

I think Ads can be classified by other means as well - talkative and conceptual. Vasanth & Co ad is the best example for a talkative ad. The Ad gives every piece of info, from 'India's biggest chain of stores for home appliances' to 'no service charge for credit cards'. The list does include all the type of products and brands. These Ads are boring. I tend to switch the channel when I see these.

The other type of Ads are the Class 'A' ones. In 20-30 seconds they tell you a story/describe you an event and sell the product. Though these Ads are good and interesting to watch, there is a negative impact on the product. You will remember the ad, but will forget the product that it tries to sell. Ok. A small test with 2 questions.

(1) There is an ad in which Hrithik Roshan dances with a cute gal, who says 'I can't dance'. The dance, music, picturization everything is fine. But what is the product? "Some" biscuit is not the right answer :-)

(2) Boxing event. One guys "gets" well. Break. Now the coach tells something in his ears. Next round starts. Our guy "gives back" and wins. Then the ads says about a wealth management scheme which gives you the right advice. Name that product.

Not all the conceptual Ads are like that. Think of all the ads of Fevicol or the recent ads of "Express yourself" Airtel ads. They are conceptual, but they make you remember the product as well.

Which one is better? I believe that there are two phases of a product. First is reaching out and the next is brand image building. The first phase is to make sure that the name is familiar. In this phase, I think 'Washing power Nirma' or 'India's biggest blah blah' should be fine. Once the brand is well known, then they can switch to the conceptual ads. Just as Surf excel did! Compare the earlier ads of Surf Excel with their present day ads!

Posted in | 0 comments